Yritysalue Silmänkanto, rakennusvalmiit yritystontit 9,5€ / m2.

Tervetuloa menestymään!

Yritystontit 9,5€ / m2

Tontit 1–5 hehtaaria

» Tonttikartta, pinta-alat ja hinnat

» Hyväksytty asemakaava
ja kaavamerkinnät (Kvalt. 8.12.2014)

Logistisesti loistava sijainti

» Silmänkannon sijainti kartalla

Esirakennetut yritystontit

Alueen kunnallistekniikka, liittymät ja tiet ovat valmiina. Tontit ovat esirakennettuja, pääset rakentamaan ”suoraan ylöspäin”!

Silmänkanto tiedottaa

» Helsingin Laudoitus Oy muuttaa Silmänkannon yritysalueelle


Lopen kunta ja ADAK Yhtiöt Oy ovat 10.5.2022 allekirjoittaneet kauppakirjan Silmänkannon yritysalueen tontista.

Silmänkannon luoteiskulmassa sijaitsevan tontin koko on noin 1,83 ha ja kauppahinta  173 850 euroa. ADAK Oy sitoutuu rakentamaan tontille vuoden 2024 loppuun mennessä vähintään 300 m2 kokoisen hallin, sekä toimintaan liittyviä katosrakenteita. Ostaja siirtää konserniin kuuluvien yritystensä toiminnan nykyisistä tiloista Lopen Kempinmäestä Silmänkannon yritysalueelle.

ADAK Yhtiöt Oy konserniin kuuluvat Helsingin Laudoitus Oy ja Scandicform Oy ovat  paikallavalurakenteisiin ja muottikaluston vuokrauksiin erikoistuneet yritykset, joiden toimialueena on koko Suomi, vaikka pääosa toiminnasta keskittyy suurimpiin kasvukeskuksiin.

ADAK Yhtiöt Oy on neljäs yritys joka rakentaa toimitilansa Silmänkantoon. Alueella on vielä kolme erikokoista rakennusvalmista tonttia vapaana.

Lisätietoja antaa

Lopen kunta
maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri, p. 019 758 6041, pekka.sateri@loppi.fi

Helsingin Laudoitus Oy
Jari Karjalainen, p. 045 6577 442, jari.karjalainen@laudoitus.fi


Suomen Rengaskierrätys Oy hankkii tontin Lopen Silmänkannon yritysalueelta. Tontille rakennettavassa modernissa tuotantolaitoksessa valmistetaan paikallisesti uusioraaka-ainetta kiertotalouden käyttöön. 

Tulevaisuudessa käytöstä poistetut autonrenkaat muuttuvat Lopella korkealaatuiseksi kiertotalouden raaka-aineeksi. Suomen Rengaskierrätys Oy ja Lopen kunta allekirjoittivat sopimuksen teollisuustontista Lopen Silmänkannon yritysalueella torstaina 4.2.2021.

”Tuotantolaitos keskeisellä paikalla Suomea mahdollistaa uusioraaka-aineen tuottamisen paikallisesti, jolloin myös kuljetuksista syntyvät turhat päästöt jäävät pois”, Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimitusjohtaja Risto Tuominen sanoo.

Suomen Rengaskierrätys on vuonna 1995 perustettu tuottajayhteisö. Se huolehtii jäsentensä eli rengasalan valmistajien ja maahantuojien kanssa käytettyjen autonrenkaiden keräämisestä ja kierrättämisestä ympäristölain vaatimalla tavalla. Jo vuosia renkaiden kierrätysaste Suomessa on ollut lähes sata prosenttia. Järjestelmä on kuluttajalle edullinen ja vaivaton.

”Näemme kuitenkin, että määrän ohessa Suomen on näytettävä entistä vahvemmin esimerkkiä myös laadussa. EU-vaatimukset edellyttävät yhä tehokkaampaa materiaalien hyötykäyttöä, ja tuleva tuotantolaitos on siihen vastaus”, Tuominen sanoo.

Iso tontti mahdollistaa kasvun

Tuotantolaitosta aletaan rakentaa Lopen Silmänkannon alueelle tämän vuoden aikana. Tontti on kooltaan noin 3,58 hehtaaria. Tontin kauppahinta on 340 100 euroa.

”Tontin hankinnassa on alusta asti mukana ajatus siitä, että tulevaisuudessa uusiokumista valmistettaviin tuotteisiin tarvittavan materiaalin kysyntä kasvaa. Kapasiteettia on mahdollista lisätä myöhemmin”, Tuominen kertoo.

Rengasmateriaali tuotantolaitokseen tulee ympäri Suomen kerätyistä käytöstä poistetuista autonrenkaista. Lopella ne jaotellaan ja jalostetaan kumiteollisuuden tarvitsemaksi hienojakoiseksi jauheeksi tai granulaatiksi. Noin 4000 neliömetrin tuotantolaitos voi tuottaa raaka-ainetta vaikkapa kumisaappaisiin, jääkiekkoihin tai juoksuratoihin.

”Etsimme yhteistyökumppaneita teollisuudesta, joiden kanssa kykenemme luomaan uusiotuotteita ja niille käyttömahdollisuuksia”, Tuominen sanoo.

Kiertotalous tarvitsee kuntia ja yrityksiä

Toistaiseksi Suomesta on puuttunut kumiteollisuuden uusioraaka-ainetta tuottava laitos. Tuomisen mukaan keskeinen sijainti oli merkittävä tekijä sijoittumisessa Lopelle.

”Kun Lopelta vetää harpilla ympyrän, on 200 kilometrin sisällä suuri osa Suomen väestöstä. Niin maantie- kuin rautatieyhteydetkin ovat hyvät ja tärkeimmät satamat lähellä”, Tuominen perustelee.

Hän kiittelee Lopen kunnan halukkuutta nähdä uudenlaisen tuotantolaitoksen arvo. Jotta kiertotalous saa Suomessa kunnolla vauhtia ja muuttuu kehityshankkeesta arjen valtavirraksi, tarvitaan yhä enemmän yritys- ja kuntatason yhteistyötä, Tuominen näkee. Alkuvaiheessa tuotantolaitos työllistää kymmenkunta kierrätysalan ammattilaista.

Lopen kunnanjohtaja Mikko Salmelan mukaan uudet teollisuusinvestoinnit ovat pienelle kunnalle merkittäviä.

”Näemme vahvan panostuksen kiertotalouden kehittämiseen myönteisenä asiana. Toivomme, että valmistuttuaan tuotantolaitos toimii päänavaajana ja innostaa myös muita kiertotalouden yrityksiä investoimaan Silmänkannon alueelle,” Salmela kertoo.

Lisätietoja antaa

LOPEN KUNTA
kunnanjohtaja Mikko Salmela, p. 019 758 6001, mikko.salmela(at)loppi.fi

SUOMEN RENGASKIERRÄTYS OY
toimitusjohtaja Risto Tuominen, p. 09 612 6880, risto.tuominen(at)rengaskierratys.com